Papa izrazio tugu i bol zbog požara u katedrali Notre-Dame

U pozdravu vjernicima francuskoga govornog područja na općoj audijenciji 17. travnja papa Franjo izrazio je blizinu građanima Pariza i čitavom francuskom narodu.