Papa katehezu na općoj audijenciji posvetio temi opravdanja

U katehezi na općoj audijenciji u dvorani Pavla VI. u srijedu 29. rujna papa Franjo je govorio o temi opravdanja, ljubavi koja nas je sve spasila besplatno. Naš odgovor na to mora biti djelatna ljubav prema Bogu i bližnjemu.