Papa: Kršćani moraju nastaviti hod prema punom i vidljivom jedinstvu

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 20. siječnja 2021. – Papin apel