Papa: Na svom putu vjere moramo uvijek biti spremni na novi početak

Papin nagovor prije i nakon molitve Anđeo Gospodnji u nedjelju 19. siječnja 2020.