Papino obraćanje predstavnicima vlasti, civilnoga društva i diplomatskog zbora u Bahreinu

Prvo javno obraćanje pape Franje na bahreinskom tlu bilo je 3. studenog na susretu s predstavnicima vlasti, civilnoga društva i diplomatskog zbora u Kraljevskoj palači Sakhir u Manami.