Poslanica Galaćanima – 10. Krist nas je oslobodio

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 6. listopada 2021. – Apel Svetoga Oca