Pozdravna riječ predsjednika BK BiH kardinala Vinka Puljića na XXIII. zajedničkom zasjedanju HBK i BK BiH

Na početku XXIII. zajedničkom zasjedanja predsjednik BK BiH kardinal Vinko Puljić uputio je pozdravnu riječ koju prenosimo u cijelosti.