Budi dio naše mreže
Izbornik

Predstavljen projekt "Strateška transformacija poljoprivrede i ruralnog prostora"

Zagreb (IKA)

Projekt "Strateške transformacije poljoprivrede i ruralnog prostora" kojega su zajednički proveli Ministarstvo poljoprivrede i Svjetska banka predstavljen je javnosti u četvrtak, 8. travnja. Riječ je o strategiji kojoj je cilj povećanje vrijednosti hrvatske poljoprivredne proizvodnje do 2030. godine na 30 milijardi kuna godišnje. O projektu putem video-konferencije govorili su ministrica poljoprivrede Marija Vučković, koordinatorica projekta Svetlana Edmeades, državni tajnici Tugomir Majdak, Zdravko Tušek i Šime Mršić te Philip Van der Celen, Domagoj Koprek, Erika Felix i Jela Bilandžija.

Ostvarenju strateškog cilja doprinijet će predložene aktivnosti, unutar kojih su predviđeni konkretni pokazatelji vezani uz povećanje proizvodnje u pojedinim poljoprivrednim sektorima, učinkovitije korištenje proizvodnih resursa, ulaganja u objekte i infrastrukturu, povećanje zaposlenosti te poticanje razmjene znanja i inovacija.

Osnovni pokazatelji odnose se na povećanje produktivnosti rada, povećanje udjela prehrambene industrije u BDP-u, povećanje broja mladih poljoprivrednika koji su nositelji poljoprivrednih gospodarstava, povećanje prosječnog dohotka poljoprivrednika te smanjenje stope siromaštva u ruralnim područjima.

Mjere poljoprivredne politike koje predlaže buduća strategija poljoprivrede u najvećoj mjeri financirat će se iz proračuna Europske unije namijenjenog poljoprivredi. Hrvatska iz toga izvora u razdoblju do 2027. može računati na oko 5 milijardi eura, odnosno približno 7,5 milijardi eura u desetogodišnjem razdoblju za koje je izrađen nacrt strategije.

Rad na strategiji poljoprivrede započeo je krajem 2018. godine, kada je sklopljen ugovor sa Svjetskom bankom koja je sudjelovala u izradi detaljnih analize poljoprivrednog sektora u Hrvatskoj. Osim stranih stručnjaka koje je angažirala Svjetska banka, u analizu sektora bili su uključeni i znanstvenici Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u Osijeku. 

Nakon provedenog e-savjetovanja nacrt Strategije poljoprivrede dostavit će se na usvajanje, kako je propisano odgovarajućim propisima koji reguliraju donošenje strateških dokumenata. Donošenje Strategije poljoprivrede predviđeno je Nacionalnom razvojnom strategijom RH za razdoblje do 2030. godine.

Treba naglasiti da Strategija poljoprivrede postavlja opći okvir za provedbu poljoprivredne politike u razdoblju do 2030. godine te ne donosi detalje provedbe, koji će biti propisani uglavnom budućim strateškim planom za razdoblje do 2027. godine, ali i drugim dokumentima. Na primjer, neke od aktivnosti iz Strategije će se realizirati putem Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (logističko-distributivni centri u sektoru voća i povrća, digitalizacija poljoprivrede).

Ključne riječi:
Ministarstvo poljoprivrede