Predstavljen zbornik radova „Demografske promjene i kulturna baština Hrvata Boke kotorske“

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u dvorani „Blaženi Alojzije kard. Stepinac“ u petak 1. ožujka održano je predstavljanje zbornika radova „Demografske promjene i kulturna baština Hrvata Boke kotorske“.