Prema jednom sve većem “mi”

Poruka pape Franje za 107. Svjetski dan selilaca i izbjeglica [26. rujna 2021.]