Prihvaćena odluka o sklapanju Ugovora o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj

Na 107. sjednici Vlade RH održanoj u srijedu 9. ožujka u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu prihvaćena je odluka o sklapanju Ugovora o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj.