Program 52. euharistijskog kongresa u Budimpešti

Na službenoj stranici 52. Međunarodnog euharistijskog kongresa koji će se održati 5. – 12. rujna u Budimpešti, objavljen je program kongresa.