Proslavljena 75. obljetnica Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije

„Vi ste istinsko blago Crkve đakovačko-osječke, hvala vam svima na tome“, rekao je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić 4. prosinca na proslavi 75. obljetnice Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije, obraćajući se djelatnicima, volonterima i suradnicima Caritasa, članovima Odbora za karitativnu djelatnost pri župnim pastoralnim vijećima, kao i predstavnicima udruga koje karitativno djeluju na području Đakovačko-osječke nadbiskupije.