U križu Bog objavljuje svoje pravo lice

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 8. travnja 2020.