Zahvalni govor dosadašnjeg beogradskog nadbiskupa i metropolita Stanislava Hočevara

Dosadašnji beogradski nadbiskup i metropolit Stanislav Hočevar uputio je 5. studenoga 2022. u Nadbiskupskom ordinarijatu u Beogradu zahvalni govor povodom umirovljenja, koji prenosimo u cijelosti.