Budi dio naše mreže
Izbornik

Pretraga vijesti

8F2560F6-28A6-47B9-8F64-2E62E29F8FBE Created with sketchtool.

PRVI SUSRET SLOVENSKIH I HRVATSKIH KATOLIEKIH NOVINARA

Otoeec, 1. 2. 1996. (IKA) - Hrvatski i slovenski katolieki novinari susreli su se u Otoecu ob Krki 31. sijeenja, gdje su razgovarali o odnosima Crkve i države, katoliekim medijima, te o moguanostima me?usobne suradnje. Susretu je bilo nazoeno dvadesetak

PREMINUO ZAUZETI ZNANSTVENIK I VJERNIK DR. VJEKOSLAV STIPIA

Baška Voda, 1. 2. 1996. (IKA) - Dr. Vjekoslav Stipia, docent na Sveueilištu, specijalist dermatologije i pisac mnogobrojnih znanstvenih i popularnih radova, preminuo je 29. sijeenja, a pokopan je, 31. sijeenja, u nazoenosti više od 70 sveaenika na grobl

VJERSKA TELEVIZIJSKA MREŽA U JUŽNOJ AFRICI

Pretoria, 1. 2. 1996. (IKA) - Televizijski program "M-net" zapoeet ae sa svakodnevnim emitiranjem vjerskog programa u trajanju od jednog sata u Južnoafriekoj Republici. U taj ae program biti ukljueene informacije iz vjerskog života, molitve, te dokument

"VATIKANSKI INFORMACIJSKI SERVIS" NA INTERNETU

Vatikan, 1. 2. 1996. (IKA) - "Vatikanski informacijski servis" (VIS) od veljaee ove godine ukljueen je u mrežu World-Wide-Web Interneta, oglasio je ravnatelj VIS-a Pietro Brunori. VIS, utemeljena prema želji pape Ivana Pavla II. godine 1989. kao me?unar

ARGENTINA: USPJEŠAN SVEAENIEKI ŠTRAJK GLA?U

Buenos Aires, 1. 2. 1996. (IKA) - U Argentini je devet katoliekih sveaenika štrajkom gla?u postiglo traženo za siromašnu eetvrt u Buenos Airesu. Vlasti su stanovnike bili prognali iz njihovih limenih kuaica, jer se trebala na tom dijelu graditi nova uli

PROSLAVLJENA 25. OBLJETNICA OSNUTKA KINESKE FRANJEVAEKE PROVINCIJE

Taipej, 1. 2. 1996. (IKA) - "Tajvanski franjevci žele se zagrliti sa subraaom u Kini", poruka je s nedavne proslave 25. obljetnice osnutka kineske franjevaeke provincije u crkvi sv. Franje u Taishanu, nekoliko kilometara udaljenim od glavnog grada Taip