Budi dio naše mreže
Izbornik

Pretraga vijesti

8F2560F6-28A6-47B9-8F64-2E62E29F8FBE Created with sketchtool.

ODRĆAN KATOLIĐKI SEMINAR "MIR" U ZAGREBU

Zagreb, 25. 6. 1995. (IKA) - "Tako je malo potrebno" naslov je katoli~kog seminara "MIR" održanog od 22. do 24. lipnja u župi Duga Svetog u Zagrebu. Seminar su priredili mladi te župe, a voditelj je bio ~lan molitvene zajednice "MIR" Dominik Krasniqi. N

PODMILAĐKI SV. IVO U TROGIRU

Trogir, 25. 6. 1995. (IKA) - Nakon sredičnje ovogodičnje proslave blagdana rošenja sv. Ivana Krstitelja održane u subotu, 24. lipnja, u Novoj Biloj kod Travnika, fra Stipo Mar~inkoviđ, izbjegli gvardijan i fra Pero Juričiđ, izbjegli podmila~ki župnik, d

BRAZILISKI BISKUPI U KANONSKOM POHODU "AD LIMINA APOSTOLORUM"

Vatikan, 25. 6. 1995. (IKA) - Papa Ivan Pavao II. u svojem je govoru skupini braziliskih biskupa, koji su bili u kanonskom pohodu "ad limina apostolorum", u subotu 24. lipnja, istaknuo opđi poziv svih krčtenika na svetost, dučobrižničtvo sveu~iličta i k

PROGNANICI PROSLAVILI BLAGDAN SRCA ISUSOVA

Slavonski Brod, 24. 6. 1995. (IKA) - Blagdan Presvetog Srca Isusova sve~ano su 23. lipnja proslavili prognani župljani Novoga Sela u crkvi Duha Svetoga u Slavonskome Brodu. Na po~etku misnoga slavlja sve okupljene vjernike, koji veđ tređu godinu proslav

ZAPOĐETA GRADNJA CRKVE U ZLATAR BISTRICI

Zlatar Bistrica, 24. 6. 1995. (IKA) - Pomođni biskup zagreba~ki Marko Culej, predvodio je, u petak, 23. lipnja, sve~ano misno slavlje u povodu polaganja temeljnog kamena za župnu crkvu Presvetoga Ivana Krstitelja, u Zlatar Bistrici, kojega je prilikom s

"OPUS DEI" PROćIRIT ŠE SVOJE AKTIVNOSTI U ISTOĐNOJ EUROPI

Varčava, 24. 6. 1995. (IKA) - Biskup Javier Echevarria Rodriguez voditelj organizacije "Opus Dei", priopđio je da đe ta udruga poja~ati svoju djelatnost u Isto~noj Europi. Za postkomunisti~ki Istok predviša se poseban, opsežan program, kako je biskup Ec

PRIPRAVA ZA MISIJSKO DJELOVANJE U TREŠEM MILENIJU

Rim, 24. 6. 1995. (IKA/Fides) - Trodnevni skup ksaverijanaca-misionara, održan sredinom lipnja u mati~noj kuđi u Parmi, raspravljao je o temi: "Ksaverijanci 1995. - planovi i realnost". U radu skupa sudjelovalo je 40 ksaverijanaca sa svih kontinenata, k

BISKUP BADURINA ZALOĆIO SE ZA UKIDANJE EMBARGA NA UVOZ ORUĆJA U BIH

Freiburg, 23. 6. 1995. (IKA/KAP) - ćibenski biskup Sređko Badurina izrazio je, za svoga posjeta hrvatskoj katoli~koj misiji u Freiburgu, razo~aranje s mešunarodnom zajednicom koja nije uspjela riječiti vičegodičnji sukob na podru~ju bivče Jugoslavije, t