Budi dio naše mreže
Izbornik

Pretraga vijesti

8F2560F6-28A6-47B9-8F64-2E62E29F8FBE Created with sketchtool.

BLAGOSLOV KARAVANE U TROGIRU

Trogir, 17. 7. 1995. (IKA) - Ploveđa karavana "Mare Croaticum '95", kluba Domovinski oldtimer, utemeljena god. 1989, koje je ovogodičnji pokrovitelj županija bjelovarsko-bilogorska, zaustavila se u Trogiru, gdje su sudionici posjetili svetičte na Bijađi

MLADA MISA U RASKRIĆJU

Raskrižje, 17. 7. 1995. (IKA) - Novozarešeni sveđenik Konrad Ćižek slavio je u nedjelju, 16. srpnja, mladu misu u župi Raskrižje, sada na teritoriju Republike Slovenije, pod administrativnom upravom mariborske nadbiskupije. Mladomisniku je propovijedao

TRI SVEŠENIĐKA JUBILEJA

ćtrukovec (Gornjomešimurski dekanat), 17. 7. 1995. (IKA) - Jubileje sveđeni~kog rešenja su u nedjelju, 16. srpnja, u ćtrukovcu (župa Selnica), proslavila trojica sveđenika rodom iz te župe. O. Anton Artner, redovnik trapista iz samostana Marije Zvijezde

ĆENA - MAJKA I ĐUVARICA ĆIVOTA

Vatikan, 17. 7. 1995. (IKA) - Poziv žene na maj~instvo kao jedan od njoj "svojstvenih darova i zadataka" koji je ~ine "~uvaricom života", bio je predmet nagovora pape Ivana Pavla II. za vrijeme podnevne marijanske molitve, koju je molio u nedjelju, 16.

UMRO PATRIJARH UKRAJINSKE PRAVOSLAVNE CRKVE

Kijev, 17. 7. 1995. (IKA) - Patrijarh Vladimir, poglavar Ukrajinske Pravoslavne Crkve, kojoj druge autokefalne pravoslavne Crkve u svijetu ne priznaju samostalnost, preminuo je od posljedica sr~anoga udara, u dobi od 69 godina. Pravoslavna Crkva u Ukraj

PAPA BRAZILSKIM BISKUPIMA GOVORIO O REDOVNIćTVU

Vatikan, 17. 7. 1995. (IKA) - Redovnici se "osjeđajno i djelatno moraju uklopiti u mjesne Crkve", postajuđi tako "vrsna sredstva stalne obnove, svetosti i jedinstva mjesnih Crkava", istaknuo je Ivan Pavao II. u razgovoru sa skupinom brazilskih biskupa.

PROSLAVLJENA 50. OBLJETNICA SVEŠENIćTVA I 25. OBLJETNICA OD IMENOVANJA KARDINALA KUHARIŠA ZAGREBAĐKIM NADBISKUPOM "Kardinal Kuhariđ - ~ovjek otvoren za dijalog i zauzet u postizanju pravednoga mira u Hrvatskoj i BiH"

Zagreb, 16. 7. 1995. (IKA) - Zagreba~ki nadbiskup kardinal Franjo Kuhariđ proslavio je 15. srpnja sve~anom euharistijom u zagreba~koj katedrali, 50. obljetnicu svoga sveđeni~kog rešenja, te 25. obljetnicu imenovanja zagreba~kim nadbiskupom. U zajedničtv

PAPA ĐESTITAO OBLJETNICE KARDINALU KUHARIŠU

Vatikan, Zagreb, 16. 7. 1995. (IKA) - Papa Ivan Pavao II. uputio je ~estitku zagreba~kome nadbiskupu kardinalu Franji Kuhariđu u povodu 50. obljetnice sveđeni~koga rešenja i 25. obljetnice imenovanja zagreba~kim nadbiskupom. Podsjeđajuđi na službe koje

PREDSJEDNIK TUŽMAN ĐESTITAO KARDINALU KUHARIŠU ZLATNI JUBILEJ

Brijuni, 16. 7. 1995. (IKA) - Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tušman ~estitao je zagreba~kome nadbiskupu kardinalu Franji Kuhariđu zlatni jubilej sveđeni~ke službe. "Vača Uzoritosti, uz zlatni jubilej Vače sveđeni~ke službe ~estitam Vam na sve