Budi dio naše mreže
Izbornik

Pretraga vijesti

8F2560F6-28A6-47B9-8F64-2E62E29F8FBE Created with sketchtool.

SASTANAK BENEDIKTINSKIH OPATICA NA CRESU.

Cres, 29. 4. 1995. (IKA) - Susret poglavarica (opatica) svih ženskih benediktinskih samostana Hrvatske održan je u creskom benediktinskom samostanu, od 23. do 28. travnja. Nazo~ni su bili o. Ricard Yeo, engleski benediktinac i ~lan Kongregacije za redov

DVODNEVNO SAVJETOVANJE "HRVATSKA SE DEMOGRAFSKI BUDI"

Ustav Republike Hrvatsje već je zabranio vršenje pobačaja! Hrvatski populacijski pokret priredio je dvodnevno savjetovanje "Hrvatska se demografski budi", koje se 28. i 29. travnja održava u Kongresnoj dvorani Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Kenedyev trg 6.

MOGUŠNOSTI POMIRENJA KRćŠANSKIH CRKVI U RUMUNJSKOJ

Bukurečt, 29. 4. 1995. (IKA) - Ekumenska zaklada "Pro Oriente" nasluđuje moguđnosti pomirenja i približavanja krčđanskih Crkvi u Rumunjskoj. Predsjednik "Pro Oriente" Alfred Stirnemann razgovarao je s visokim predstavnicima Pravoslavne Crkve i katoli~ki

KATEKIZAM KATOLIĐKE CRKVE - TEMELJ APOSTOLSKOG DJELOVANJA

Varčava, 29. 4. 1995. (IKA) - Prelat pokreta "Opus Dei" biskup Javier Echevarria, koji ovaj pokret vodi nečto viče od godinu dana, pozvao je poljske ~lanove tog pokreta da svjetski Katekizam Katoli~ke Crkve prihvate kao temelj za svoje apostolsko djelov

OKRUGLI STOL O PROćIRENJU ĆUPNE CRKVE U TROGIRU

Trogir, 28. 4. 1995. (IKA) - Trogirsko dručtvo za začtitu spomeni~ke bačtine "Radovan", te trogirski ogranci Matice Hrvatske i "Lijepe nače", priredili su 27. travnja u galeriji "Cate Dujčin-Ribar" okrugli stol, na kojem se raspravljalo o pročirenju žup

ĆIDOVI OBILJEĆILI DAN SJEŠANJA - JOM HAćOA

Zagreb, 28. 4. 1995. (IKA) - Komemoracijom i polaganjem vijenaca na Mojsijev spomenik na zagreba~kom Mirogoju sve~ano je, u ~etvrtak 27. travnja, obilježen Jom Hačoa, dan kada se svi Ćidovi svijeta prisjeđaju žrtava holokausta. Sve~anosti na Mirogoju su

ZAVRćENI PASTORALNI DANI U BIZOVCU

Bizovac, 28. 4. 1995. (IKA) - Drugoga dana pastoralnog skupa u Bizovcu o temi "Hrvatska mladež u dijaspori, utjecaj okoline i perspektive", 26. travnja, sudionici skupa su slučali predavanje dominikanca p. Dietharda Zilsa o socioločkim okvirima mladeži

PRVI PUTA NAKON STO GODINA PROCESIJA S MOŠIMA SVETE VICENCE

Kor~ula, Blato, 28. 4. 1995. (IKA) - Kardinal Franjo Kuhariđ predvodio je 28. travnja procesiju s mođima sv. Vicence ulicama Blata na Kor~uli zajedno sa splitsko-makarskim nadbiskupom Antom Juriđem, dubrova~kim biskupom Ćelimirom Puljiđem, hvarsko-bra~k