Budi dio naše mreže
Izbornik

Pretraga vijesti

8F2560F6-28A6-47B9-8F64-2E62E29F8FBE Created with sketchtool.

LIBANONSKI MUSLIMANI "SPREMNI NA SURADNJU S KRŠAANIMA"

Vatikan, 4. 12. 1995. (IKA) - Libanonski muslimani, kao gosti na Libanonskoj sinodi u Vatikanu, izrazili su želju i spremnost svojih zajednica na suradnju s kršaanima. "Libanon nema smisla bez svojih kršaana kao ni bez svojih muslimana", istaknuo je dr.

SV. STOLICA NEAE OSLOBA?ATI OD OBVEZE SVEAENIKE MLA?E OD 40 GODINA

Bonn, Vatikan, 4. 12. 1995. (IKA) - Sv. Stolica neae osloba?ati od sveaeniekih obveza sveaenike mla?e od 40 godina, koji su zbog nemoguanosti života u celibatu ili zbog drugih razloga, napustili svoju sveaenieku službu, stoji, prema njemaekoj udruzi "Ka

UHIAENA DVOJICA SVEAENIKA U ŠRI LANKI

Jaffna, 4. 12. 1995. (IKA/AIF) - Biskup Jaffne, podrueja koje se smatra utvrdom "tamilskih tigrova" koji su u sukobu s redovnom vojskom Šri Lanke, mons. Thomas Savundaranayagan uputio je poruku nadbiskupu Kolomba mons. Nicholasu Marcusu Fernandu. U por

HINDUSKI VO?E OPTUŽUJU MAJKU TEREZIJU I KRŠAANSKE MISIONARE

Bubaneshwar, 4. 12. 1995. (IKA/AIF) - Na tiskovnoj konferenciji održanoj u Bubaneshwaru (Orissa) hinduski vjerski vo?a "Shankaracharya" odgovoran za Meditacijski centar u Puri u Nischalanda Saraswati, optužio je Majku Tereziju iz Kalkute da odaleeuje Hi

KNJIGA O ŽIVOTU U SAMOSTANIMA

Bee, 4. 12. 1995. (IKA) - Što se doga?a unutar samostanskih zidova? Kako zaista redovnici žive svoje zvanje? Na ta ae pitanja ukratko i na jasan naein odgovoriti novoizašla knjiga "Eovjek redovnik", za koju su odgovorni premonstratski opat samostana Ger

SVETI FRANJO ASIŠKI NA TELEFONSKOJ KARTICI

Regensburg, 4. 12. 1995. (IKA) - "Sveci na telefonskim karticama" naziv je projekta dušobrižništva regensburške biskupije, zapoeetog prigodom poeetka Adventa. Slika svetaca uskoro ae biti na telefonskim karticama. Tim bi se projektom "vjeena poruka" svj

ODRŽANA PRVA SVEEANOST URUEIVANJA DIPLOMA TEOLOZIMA-LAICIMA

Zagreb, 3. 12. 1995. (IKA) - Prvo sveeano urueivanje diploma studentima-laicima, koji su završili trogodišnji studij telogije na Institutu za teološku kulturu laika na Katoliekome bogoslovnome fakultetu Sveueilišta u Zagrebu, održano je 2. prosinca u dv