Budi dio naše mreže
Izbornik

Pretraga vijesti

8F2560F6-28A6-47B9-8F64-2E62E29F8FBE Created with sketchtool.

POVIJESNI ROMAN "USUSRET SUDBINI" PREDSTAVLJEN U MOSTARU

Mostar, 2. 2. 1996. (IKA) - Povijesni roman dr. Jakiše Jeliaa "Ususret sudbini" predstavljen je u eetvrtak, 1. veljaee, u franjevaekoj kuai u Mostaru. O romanu su govorili dr. prof. Pero Šimunovia i fra Jakov Bubalo. Odlomke iz romana je eitala kazališn

20. GODINA BIBLIOTEKE SYMPOSIONA

Zagreb, 2. 2. 1996. (IKA) - U povodu 20. godina postojanja biblioteke asketsko-mistienih djela Symposion, samostan sv. Klare u Splitu priredio je pod visokim pokroviteljstvom ministarstva prosvjete i športa predstavljanje izdanja uz poetsko-glazbeni pri

UBIJENO 32 MISIONARA I MISIONARKE U 1995. GODINI

Vatikan, 2. 2. 1996. (IKA) - U Vatikanu je nedavno objelodanjena statistika o broju ubijenih misionara u 1995. godini. Prema toj statistici ubijeno je 32 misionara i misionarki od kojih 17 sveaenika (10 biskupijskih i 7 redovniekih), 1 ?akon, 3 brata la

POVRATAK IZBJEGLICA SVOJIM KUAAMA - IZAZOV ZA UNHCR

Sarajevo, 2. 2. 1996. (IKA) - Posebni izaslanik Visokog komesarijata Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) na prostorima bivše Jugoslavije rekao je da povratak izbjeglica i prognanika svojim kuaama predstavlja veliki izazov za tu organizaciju. "To je

SVE VEAI MANJAK SVEAENIKA U KANADI

Ottava, 2. 2. 1996. (IKA) - U biskupijama na teritoriju kanadske države Manitoba sve je veai nedostatak sveaenika, pa je uprava tamošnjih biskupija primorana tražiti sveaenike iz azijskih i afriekih biskupija. U nadbiskupiji Winipeg djeluje vea pet svea

BISKUPI ZIMBABVEA OSU?UJU PROGONE HOMOSEKSUALACA

Harare, 2. 2. 1996. (IKA) - Odnosi izme?u katoliekih biskupa Zimbabvea i Vlade te zemlje sve se više pogoršavaju. Naime, u najnovijem pastoralnom pismu vea po drugi put u nekoliko zadnjih tjedana Biskupska konferencija Zimbabvea upuauje jasnu kritiku vl

RASTE UGLED KATOLIEKIM ŠKOLAMA U VIJETNAMU

Hanoi, 2. 2. 1996. (IKA) - Katolieke škole uživaju sve veai ugled u Vijetnamu. Me?u ueenicima koji poha?aju te škole sve veai je broj pripadnika drugih kršaanskih i drugih zajednica. Trenutno u Vijetnamu djeluje dvadesetak katoliekih škola i vrlo su cij

KUENG: SINODE TREBAJU NASTAVITI "ZAHTJEV NARODA U CRKVI"

Bonn, 2. 2. 1996. (IKA) - Tibingenški teolog Hans Kueng predložio je da njemaeke biskupije preuzmu reformske zahtjeve na biskupskim sinodama koje predlaže "Zahtjev naroda u Crkvi". Prema crkvenom zakonu biskupi mogu sazvati sinodu, bez traženja dopušte