Budi dio naše mreže
Izbornik

Pretraga vijesti

8F2560F6-28A6-47B9-8F64-2E62E29F8FBE Created with sketchtool.

PRVA KATOLIEKA PROFESORICA TEOLOGIJE U BAVARSKOJ

Muenchen, 25. 1. 1996. (IKA) - Marianne Heimbach-Steins prva je profesorica teologije u Bavarskoj. Predavat ae od sljedeaega ljetnog semestra na Teološkom fakultetu Sveueilišta u Bambergu. Prof. Heimbach-Steins naslijedit ae Aloisa Baumgartnera, koji pr

Marija u Knjizi postanka

Papina generalna audijencija, srijeda 24. siječnja 1996. 12. kateheza na temu "Protoevanđelje"

CARITAS VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE U RAMI

Rama, 24. 1. 1996. (IKA) - Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljia blagoslovio je nove prostorije središnjice Caritasa vrhbosanske nadbiskupije koji se iz Splita preselio u Ramu, te se pritom zadržao u jednodnevnom posjetu tom mjestu u Bosni i Herce

RADIJSKA EMISIJA O EKUMENSKOM POKRETU

?akovo, 24. 1. 1996. (IKA) - U povodu "Molitvene osmine za jedinstvo kršaana" u utorak, 23. sijeenja, na lokalnom ?akovaekom radiju prire?en je jednosatni ekumenski susret i razgovor o ekumenskom pokretu. Susret je priredila skupina studenata ?akovaeke

JASLICE ZA RODITELJE POGINULIH BRANITELJA

Slavonski Brod, 24. 1. 1996. (IKA) - Ueenici šestih i sedmih razreda OŠ "Vladimir Nazor" iz Slavonskog Broda i profesor likovnog odgoja Nikola Lesko izradili su 15 božianih jaslica i darovali ih slavonskobrodskoj crkvi sv. Lepolda Mandiaa. Jaslice su bi

NOVI ŽUPNI POTICAJ U SLAVONSKOM BRODU

Slavonski Brod, 24. 1. 1996. (IKA) - Župnik slavonskobrodske župe sv. Leopolda Mandiaa Stjepan Bjelobrajdia zajedno sa suradnicima ?akonom Ivicom Markoviaem i fra Ivanom Mariaem uputili su pismo župljanima o misi kao izvoru i središtu kršaanskog života,

OSVRT KATOLIEKE TISKOVNE AGENCIJE BK BIH NA NAPADE PRESS-CENTRA ARMIJE BIH, LJILJANA I FERALA NA KARDINALA PULJIAA "U zadnje vrijeme uopae se ne prikrivaju težnje da se uništi ili barem umanji ugled koji kardinal Puljia zbog svojih stavova uživa, ne samo

u svijetu i me?u katolicima, nego i kod velike veaine muslimana Bošnjaka" Zagreb, 24. 1. 1996. (IKA) - U povodu napada Press-centra Armije BiH, bošnjaekoga nacionalnog tjednika "Ljiljan" i splitskog "Feral Tribuna" na vrhbosanskog nadbiskupa kardinala