Budi dio naše mreže
Izbornik

Pretraga vijesti

8F2560F6-28A6-47B9-8F64-2E62E29F8FBE Created with sketchtool.

KNJIGA O ŽIVOTU U SAMOSTANIMA

Bee, 4. 12. 1995. (IKA) - Što se doga?a unutar samostanskih zidova? Kako zaista redovnici žive svoje zvanje? Na ta ae pitanja ukratko i na jasan naein odgovoriti novoizašla knjiga "Eovjek redovnik", za koju su odgovorni premonstratski opat samostana Ger

SVETI FRANJO ASIŠKI NA TELEFONSKOJ KARTICI

Regensburg, 4. 12. 1995. (IKA) - "Sveci na telefonskim karticama" naziv je projekta dušobrižništva regensburške biskupije, zapoeetog prigodom poeetka Adventa. Slika svetaca uskoro ae biti na telefonskim karticama. Tim bi se projektom "vjeena poruka" svj

ODRŽANA PRVA SVEEANOST URUEIVANJA DIPLOMA TEOLOZIMA-LAICIMA

Zagreb, 3. 12. 1995. (IKA) - Prvo sveeano urueivanje diploma studentima-laicima, koji su završili trogodišnji studij telogije na Institutu za teološku kulturu laika na Katoliekome bogoslovnome fakultetu Sveueilišta u Zagrebu, održano je 2. prosinca u dv

PORUKA HBK POMORCIMA APOSTOLATA MORA

Zagreb, 3. 12. 1995. (IKA) - U povodu blagdana sv. Nikole, zaštitnika mornara i ribara, Apostolat mora Hrvatske biskupske konferencije uputio je pomorcima sljedeau poruku, koju je potpisao zadarski nadbiskup Marijan Oblak: "Dragi pomorci, prigodom blag

NATJEEAJ ZA SPOMENIK KARDINALU STEPINCU

Zagreb, 3. 12. 1995. (IKA) - "Spomenik nadbiskupu zagrebaekome kardinalu Alojziju Stepincu, spomen je eovjeku, Hrvatu, koji je živio u teškom i složenom vremenu, nepokolebljiv u svojoj vjeri u Krista i Crkvu, u nadu i ljubav", pisalo je u prospektu jedn