Budi dio naše mreže
Izbornik

Pretraga vijesti

8F2560F6-28A6-47B9-8F64-2E62E29F8FBE Created with sketchtool.

ZAVRćENA 2. KONVENCIJA HRVATSKOG SVJETSKOG KONGRESA

Zagreb, 4. 7. 1994. (IKA) - U nedjelju, 3. srpnja, zavrčena je u Zagrebu 2. konvencija Hrvatskog svjetskog sabora. Sve~anu misu za sudionike Konvencije predvodio je u zagreba~koj katedrali dr. Adalbert Rebiđ. On se hrvatskom iseljeničtvu zahvalio za pom

RADNI SUSRET ŽAKOVAĐKIH REDOVNICA

Žakovo, 4. 7. 1994. (IKA) - Osamdesetak redovnica iz razli~itih družbi koje djeluju na podru~ju šakova~ke biskupije, okupile su se u subotu 2. srpnja u Žakovu na tradicionalnom cjelodnevnom radnom susretu na temu "Klara iz Asiza - nova žena", koji je od

NAJAVA LJETNOG SUSRETA MISIONARA U PAKOćTANIMA

Pakočtane, 4. 7. 1994. (IKA) - Ovogodičnji ljetni susret misionara i misijskih suradnika koji predvodi hvarsko-bra~ko-vički biskup Slobodan ćtambuk, održat đe se od 19. do 22. srpnja u Pakočtanima. Susret se svake godine održava u drugoj župi, a ljetos

U SARAJEVU 26 NOVIH ĐLANOVA KATOLIĐKE CRKVE

Sarajevo, 2. 7. 1994. (IKA) - U sarajevskoj katedrali, 30. lipnja, krčteno je 26 odraslih katekumena nakon vičemjese~ne vjeronau~ne priprave. Mešu novim ~lanovima Crkve najviče je studenata i srednjočkolaca. Sakramente krčtenja, prve pri~esti i potvrde

HRVATSKI PROGNANICI BLOKIRALI UNPROFOR

Zagreb, 2. 7. 1994. (IKA) - Ogor~enje prognanika neu~inkovitočđu začtitnih snaga Ujedinjenih Naroda - UNPROFOR-a, kulminiralo je ju~er u cijeloj Hrvatskoj. Tri godine prognani~kog života, nade u povratak svojim domovima, o~ekivanja kona~ne primjene rezo

NOVA UPRAVA HRVATSKIH SALEZIJANACA

Zagreb, 1. 7. 1994. (IKA) - Sve~anom misom u petak 1. srpnja u 11 sati prije podne u zagreba~koj župnoj crkvi Marije Pomođnice na Knežiji, koju vode salezijanci, don Stjepan Bolkovac preuzeo je službu novog provincijala Hrvatske salezijanske provincije.

SVEĐANA KRIĆARSKA OBEŠANJA

Osijek, 1. 7. 1994. (IKA) - Prvi puta nakon obnove Križarske organizacije, u Osijeku je na blagdan sv. Petra i Pavla, u srijedu 29. lipnja dvadeset i devet mladih križara i križarica položilo sve~ano križarsko obeđanje, kako predviša Pravilnik o obredu