Budi dio naše mreže
Izbornik

Kolaudacija novih orgulja u Selcima

Selce (IKA)

U subotu 18. svibnja u crkvi sv. Katarine, djevice i mučenice u Selcima održan je koncert u povodu kolaudacije novih orgulja.

Nastupili su: Katedralni zbor “Cantores Sancti Viti” (zbor katedrale sv. Vida u Rijeci, zborovođa: Nino Naćinović ), KUD “Neven” – Selce (zborovođa: Tatjana Veljanovska ), Ana Marija Vujić ( flauta ) i Dean Borbelj ( orgulje ). Orgulje imaju veliku važnost u liturgiji. Među liturgijskim dužnostima i službama Božjega naroda, Opća uredba Rimskog misala spominje i vlastitu službu orguljaša. Orgulje daju boju, svečanost i život liturgijskim slavljima, a duše molitelja uzdiže Bogu i nebeskim stvarima. Budući da je zvuk orgulja oslobođen subjektivnih umjetnikovih doživljaja i strasti govori ljudskom duhu kao veliki glas prirode, kao jeka Stvoriteljeva glasa. Svjetovno ga ne dira dok ga duhovno uzdiže. Tako je orgulje shvatio jedan od najvećih orguljaša J. S. Bach, istaknuto je u najavi koncerta.

“Crkveni obred praćen orguljama pomaže duhovnom ozračju. Odlike orgulja su nježni i jednoliki zvuk, veličanstvena fluidnost, lakoća kojom se prelazi iz pianissima do najjačeg fortea, mogućnost kombiniranja registara na razne načine, različitost zvukova koji oponašaju glasove iz prirode, što orgulje čini najdostojnijim glazbalom. Orgulje imaju trostruko bogatstvo, nepoznato drugim instrumentima: veliku širinu, puninu akorda, boju i kolorit. Orgulje su glazbalo s puno izražajnih mogućnosti.”

Orguljaš Dean Borbelj poručuje da su nove, električne orgulje u župnoj crkvi u Selcima vrhunske kvalitete, model Viscount Chorum 90. Posjeduju tri manuala na kojima se svira rukama, te pedal na kojemu se svira nogama, a koje prenose boju zvuka najraskošnijih europskih katedralnih orgulja. Posjeduju 52 registra, a posebnost su registri od kojih se ističu razni principali, oktave, mixture, te razni registri hornova: Trompeta, Fagot, Oboa, Klarinet, Krummhorn Itd. Od najjačih registara orgulje posjeduju registre od 32 stope u pedalu i to Untersatz 32’ te Contra Posaune 32’ koje spadaju u obitelj rogova, pa do najnježnijih u manualu poput Vox celeste 8’.

Ključne riječi:
Kolaudacija orgulje rijeka