Budi dio naše mreže
Izbornik

Početak akademske godine u pulskom Biskupijskom misijskom sjemeništu Redemptoris Mater

Pula (IKA)

U pulskom Biskupijskom misijskom sjemeništu Redemptoris Mater održano je 8. listopada inauguralno predavanje, dodjela diploma te misno slavlje povodom početka nove akademske godine na toj Visokoj teološkoj školi.

Uvodne pozdrave rekao je rektor, preč. Piergiorgio De Angelis, koji se u kratkom obraćanju prisjetio nedavno preminulog don Giacoma Ranieria. On je 42 godine bio katehist itinerant, odgovoran za nacionalne ekipe Neokatekumenskog puta za Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru. Istaknuo je njegovu blizinu sa svakim bogoslovom, te njegove brojne zasluge među kojima je važna njegova uloga u osnivanju neokatekumenskih sjemeništa u Puli i Sarajevu, kao i osnivanje oko 220 neokatekumenskih zajednica diljem Hrvatske i susjednih zemalja.

Svečanosti su, osim pulskih bogoslova, nastavnog kadra te tehničkog osoblja sjemeništa, prisustvovali također porečki i pulski ordinarij mons. dr. Dražen Kutleša, rektor Sveučilišta u Puli dr. Alfio Barbieri, ravnatelj Pazinskog kolegija dr. Alejandro Castillo koji je ujedno i dekan Visoke teološke škole, rektor tršćanskog sjemeništa mons. Janez Oberstar. Uz njih su prisustvovali formatori i bogoslovi toga sjemeništa, rektor Bogoslovije Ivana Pavla II. u Rijeci preč. Mario Grgić te duhovnik preč. Nikola Uravić.

Nakon intoniranja pjesme Veni Creator vicerektor Jurica Manzoni predstavio je ovogodišnjeg predavača inauguralnog predavanja. Predavanje je održao dr. sc. Nikola Mladineo, nekadašnji bogoslov pulskog sjemeništa koji je ondje bio i predavač i vicerektor, a doktorirao je na Studium Biblicum Franciscanum u Jeruzalemu. Trenutno je na službi prezbitera missio ad gentes u Limericku u Irskoj.

Predavač je u predavanju pod naslovom „Roš Hašana, Yom Kipur i Sukot, židovski jesenski blagdani u pozadini liturgijske crkvene godine“ istaknuo kako je poznavanje tih aspekata židovske vjere potrebno za bolje poznavanje vjere i liturgijskog života Crkve jer je Isus Krist utjelovljenjem uzeo i sve ono što je bilo dio kulture i naroda. To je bitno i stoga jer je židovstvo bilo misaoni horizont, mentalitet vremena u kojem je nastalo kršćanstvo. Predavač je detaljno predstavio povijesni kontekst, značenje i detalje obilježavanja tih židovskih blagdana. Uz to ih doveo u evidentnu vezu s glavnim svetkovinama koje Crkva danas slavi. „Dok su Roš Hašana i Yom Kipur pokornički blagdani, Sukot je blagdan radosti“, rekao je predavač te pojasnio izvore simbolike koja obilježava razna židovska liturgijska vremena, s osvrtom ne samo na molitve nego i na aspekte glazbe, zvukova, prirodnih materijala i elemenata u liturgijskim praksama, a usporedno ih je doveo u vezu s detaljima iz Isusova života i djelovanja.

Nakon predavanja biskup Kutleša je, u svojstvu velikog kancelara Visoke teološke škole, uručio diplome četvorici diplomanata, bogoslovima koji su tim činom zaključili svoje dosadašnje obrazovanje, dodiplomski filozofsko-teološki studij.

Zoran Cetinić diplomirao je s radom na temu „Poimanje Boga u židovstvu, kršćanstvu i islamu“, Viktor Jaković zaključio je studij s radom na temu „Pojam muškosti i ženskosti u katehezama Ivana Pavla II., o ljudskoj ljubavi“, Darko Kovačević je napisao diplomski rad na temu „Marija u otajstvu Kristovog otkupljenja“, a Hrvoje Zaninović je diplomirao s temom „Narav i poslanje kršćanske obitelji u svjetlu nauka Ivana Pavla II., iskustvo missio ad gentes na neokatekumenskom putu“.

Svečanost je kulminirala misnim slavljem koje je u kapeli sjemeništa, uz koncelebraciju svih nazočnih svećenika, predvodio ordinarij Kutleša. On je na početku istaknuo da je ta misa molitva za kandidate u sjemeništu ali i za pokojnog don Giacoma Ranieri. Razlamajući Riječ evanđelja o Marti i Mariji biskup je istaknuo poruku te Riječi u našoj aktualnosti. „Sjemeništarci su međusobno sasvim različiti, svatko sa svojim specifičnim vrijednostima, upravo poput Marte i Marije. Isus je na kraju istaknuo da je jedno važno i da je Marija to izabrala.“

Napomenuo je, obraćajući se budućim svećenicima, da unatoč brizi za vremenito, kada dođu na župe ne zapostave važnost molitve. „Jer“, istaknuo je, „vi ste liječnici duša, vi niste pozvani prije svega da djelujete i gradite kuće, već ste pozvani da duhovnu dimenziju koju vam Bog povjerava, donosite ljudima, da ljudi, zahvaljujući vama mogu spoznati ono Božansko u svojim dušama.“

„Nastojte izgrađivati tu dimenziju jer bez molitve nema odnosa s Bogom i nema uspješnog svećeništva.“ Nadalje je istaknuo Martinu kardinalnu pogrešku koja želi pomoći Isusu onako kako ona misli da treba. „Isusu nije do hrane, želio je mir, tišinu i blizinu osoba koje će ga shvatiti i prihvatiti. I mi trebamo ljude prihvaćati i razumjeti, i davati im ono što im treba, a ne ono što mi mislimo da treba. Za to je potrebno suosjećanje, razumijevanje i prihvaćanje različitosti. Neka ova misa bude poticaj svima nama na intenzivnije nastojanje u izgrađivanju Crkve iznutra, ne kritiziranjem nego kretanjem od sebe i radom na svome obraćenju.“

Propovjednik je na kraju istaknuo potrebu iskazivanja zahvalnosti pokojnima na svemu onome što smo dobili od svojih roditelja, poglavara, svojih prethodnika na bilo kojem području. Uz to je istaknuo važnost i vrijednost poniznosti te pozvao bogoslove da budu ponizni i pošteni ljudi jer je to prvi i pravi temelj za moći biti dobar i pošten svećenik.