Papa: Crkvena kulturna dobra u slučaju nužde moraju se staviti u službu siromašnih

„Kulturna dobra su usmjerena na karitativna djelovanja koja vrši crkvena zajednica: ona nemaju apsolutnu vrijednost, već u slučaju nužde moraju služiti većem dobru ljudskog bića, a posebno u službi siromašnih“, ističe to papa Franjo u poruci upućenoj sudionicima znanstvenog skupa „Zar Bog više ne živi ovdje? Napuštanja bogoštovnih mjesta i cjelovito upravljanje crkvenom kulturnom baštinom“ koji se u organizaciji Papinskog vijeća za kulturu, u suradnji s Papinskim sveučilištem Gregorijana i Talijanskom biskupskom konferencijom održava na tom rimskom Sveučilištu 29. i 30. studenoga.