Papa Franjo – najutjecajniji influencer na mlade

Među osobama koje imaju najveći utjecaj na društvenim mrežama („influenceri“) na mlade koji se zanimaju za religiju uvjerljivo prvo mjesto zauzima papa Franjo.