Budi dio naše mreže
Izbornik

Papa Franjo u poruci Bartolomeju I.: Jedinstvo kršćana - nada za svijet ranjen sukobima

Vatikan/Fanar (IKA)

Povodom blagdana svetoga Andrije, zaštitnika Carigradskoga patrijarhata, Papa je poslao poruku patrijarhu Bartolomeju I., u kojoj ističe koliko je za svijet važno jedinstvo kršćana.

U svijetu ranjenom sukobima jedinstvo kršćana je znak nade koji treba sve vidljivije sjati, napisao je papa Franjo u poruci patrijarhu Bartolomeju I., na dan u koji se Crkva spominje svetoga Andrije apostola, zaštitnika Ekumenskoga carigradskog patrijarhata.
Poruku je 30. studenoga pročitao predsjednik Papinskoga vijeća za promicanje jedinstva kršćana kardinal Kurt Koch na kraju svečane božanske liturgije koju je patrijarh Bartolomej predvodio u patrijarhalnoj crkvi Svetoga Jurja na Fanaru. Kardinal Koch otputovao je u Istanbul, na čelu izaslanstva Svete Stolice, u sklopu tradicionalne razmjene posjeta u prigodi blagdana zaštitnika – 29. lipnja u Rimu prigodom proslave svetkovine svetih Petra i Pavla odnosno 30. studenoga na Fanaru povodom proslave svetoga Andrije.
Razmjena izaslanstava između rimske Crkve i carigradske Crkve, u prigodi njihovih blagdana – napisao je Papa – kroz godine je postao radosni običaj koji očituje duboku vezu koja povezuje naša dva sjedišta. Iako može izgledati da su stoljeća uzajamnoga nerazumijevanja, razlika i šutnje ugrozili taj odnos, Duh Sveti, Duh jedinstva, dao nam je da ponovno započnemo bratski dijalog. Taj su dijalog neopozivo ponovno pokrenuli patrijarh Atenagora i papa sveti Pavao VI., a on je omogućio ponovno otkrivanje veza zajedništva koje su uvijek postojale među dvjema zajednicama, istaknuo je papa Franjo.
Papa je potom napomenuo da su, unatoč razlikama koje su se razvile u lokalnim tradicijama i u teološkim formulacijama koje valja bolje razumjeti i pojasniti, naše Crkve vrlo brižno očuvale apostolsku tradiciju i nauk prvih ekumenskih sabora i crkvenih otaca. Istodobno, obje su Crkve, uz osjećaj odgovornosti prema svijetu, osjetile hitan poziv, koji uključuje sve nas koji smo kršteni, na naviještanje Evanđelja svim ljudima. Zbog toga danas možemo zajedno raditi u traženju mira među narodima, zatim za ukidanje svakog oblika ropstva, za poštovanje i dostojanstvo svakog ljudskog bića, te u brizi za stvoreno.
Istaknuvši potom da je nastojanje oko ponovnoga uspostavljanja punoga zajedništva prije svega odgovor na želju Gospodina našega Isusa Krista, Papa je napomenuo da se zajedno može dati djelotvorniji odgovor na potrebe ljudi našega vremena, a posebno onih koji trpe zbog siromaštva, gladi, bolesti ili rata.
Papa Franjo potom je izrazio zahvalnost patrijarhu Bartolomeju za njegovu prisutnost u prigodi Dana molitve i razmišljanja za mir na Bliskom istoku, održanoga 7. srpnja u Bariju, u nazočnosti predstavnika Crkvi iz toga vrlo izmučenoga područja, te zajamčio ekumenskom carigradskom patrijarhu svoje molitve kako bi Bog, vrelo pomirenja i mira, dao nama kršćanima da budemo jednodušni, sudionici u radostima i bolima drugih, nadahnuti bratskom ljubavlju (1Pt 3,8).

Ključne riječi:
Bartolomej Papa sv. Andrija