Predstavljena knjiga fra Joze Župića o Josipu Kuletinu

U Münchenu je u Hrvatskoj katoličkoj župi u sklopu redovitih mjesečnih akademskih susreta dana 30. travnja predstavljena knjiga fra Joze Župića o Josipu Kuletinu, Sinjaninu, kapelniku triju vojnih formacija (Kraljevine Jugoslavije, Nezavisne države Hrvatske i Federativne Narodne Republike Jugoslavije) koji je kao pripadnik ove posljednje u lipnju 1945. “likvidiran”.