Svjetski dan mladih u brojevima

Na Svjetskom danu mladih u Panami sudjeluje više od 100.000 hodočasnika iz 156 zemalja.