Budi dio naše mreže
Izbornik

Duhovne vježbe za svećenike Vojnog ordinarijata u svetištu Majke Božje Bistričke

Marija Bistrica (IKA)

U hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke održane su od 17. do 20. rujna duhovne vježbe za sve svećenike u službi Vojnog ordinarijata, vojne i policijske kapelane. Voditelj duhovnih vježbi bio je prof. dr. sc. don Mladen Parlov, profesor na katedri moralnog i dogmatskog bogoslovlja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Okupljanje svih sudionika na njihove godišnje duhovne vježbe, koje se redovito održavaju u ovom dijelu rujna mjeseca, započelo je u kasnim poslijepodnevnim satima u utorak 17. rujna. Duhovne vježbe otvorene su zatim zazivom Duha Svetoga, nakon čega je uslijedila pozdravna riječ vojnog ordinarija mons. Jure Bogdana upućena svim okupljenim svećenicima i voditelju dr. Parlovu.

Mons. Jure Bogdan

Parlovu je mons. Bogdan na poseban način zahvalio jer se, unatoč svojim brojnim obvezama, spremno odazvao biti voditeljem ovogodišnjih duhovnih vježbi za svećenike koji diljem Hrvatske služe u specifičnoj i zahtjevnoj službi vojnih i policijskih kapelana. Mons. Bogdan je, na koncu svoje pozdravne riječi, svima zaželio plodne dane molitve i sabranosti te obnovu snage za daljnje svećeničko služenje.

Prvo uvodno razmatranje, na predlošku evanđeoskog teksta o izgubljenoj i nađenoj ovci te o izgubljenoj i nađenoj drahmi, dr. Parlov je posvetio govoru o Božjem milosrđu. Naglasio je važnost potpunog predanja u traženju Božje volje, usmjeravanju cijelog sebe prema Gospodinu, oživljavanju svijesti uvijek iznova, kako svatko onaj tko vrši svećeničku službu uvijek ju vrši u snazi Duha koji je ujedno i temeljni zakon kršćanskog življenja. “U tom smislu nužno je potrebno”, naglasio je voditelj, “tražiti šutnju kao preduvjet za osluškivanje Duha Svetoga u vlastitom životu, koja uvijek pomaže da uđem u vlastitu nutrinu, osluškujući što mi to Duh govori, želeći se iznova predati njegovu vodstvu sa zahvalnošću za sve primljene darove.”

Na istom tragu, na temelju Božje Riječi, održana su i ostala razmatranja tijekom sljedećih dana. Parlov je rastumačio poimanje temeljne strukture kršćanske molitve, njezina mjesta u životu svakog vjernika kršćanina, a svećenika napose, kao i dinamiku molitve onako kako je promatra, shvaća i razlaže kršćanska katolička duhovnost i tradicija.

Parlov je posebno istaknuo važnost jačanja svijesti o tome da je svaki svećenik pozvan biti suradnikom Duha Svetoga u izgradnji njegova tijela koje je Crkva te da je baš Duh Sveti glavni djelatnik u tom djelovanju.

Od svakog onog koji je primio svećeničku službu služenja činom primanja svetog reda trajno se zahtjeva povjerenje Duhu i predanje Duhu, što uvijek znači i rast u poniznosti i rast u ljubavi. Jedno od razmatranja bilo je posvećeno odnosu svećenika prema njegovoj specifično svećeničkoj službi koja se očituje u službi posvećivanja, tj. odnosu prema svetim sakramentima, službi poučavanja, navještaju i tumačenju Božje Riječi te službi upravljanja.

Voditelj je također naglasio da bi svaki svećenik Riječ Božju trebao učiniti programom vlastitog svećeničkog života, a kod slavljena svetih tajni uvijek imati živu svijet o tome da preko njih upravo svećenik donosi Božju svetost ovom svijetu.

Don Parlov je istaknuo i da kod službe upravljanja koju svećenik izvršava valja uvijek bdjeti nad opasnošću koja je tajno aktualna, a to je ona koja zavodi u osjećaj vlastite nadmoći i vlasti nad tuđim životima, kojoj se svaki svećenik treba suprostaviti poniznom sviješću o tome da on doista nema ništa što nije primio, da je on samo sluga slugu Božji koji je pozvan tajno razvijati karizmu duhovnog očinstva koja je daleko od bilo kakvih osjećaja superiornosti kakve poima i prakticira ovaj svijet.

Voditelj duhovnih vježbi također je govorio o bl. Djevici Mariji te njezinu mjestu i ulozi u identitetu katoličkog vjernika, a svećenika napose.  Naglasio je kako su svećenici na osobit način Mariji posvećeni, ističući u tom smislu euharistijsku povezanost s onom koja je na Kalvariji bila povjerena Ivanu, a to znači  na poseban način svakom Kristovu svećeniku. Tako je svaki svećenik trajno pozvan uvijek iznova uzimati Mariju u svoj život i uvijek iznova izvršavati Kristov nalog i zadaću: “Evo ti majke!“

Posebno je govorio o onome što o toj temi donosi Učiteljstvo Crkve, ponajviše koncilski dokument Presbiterorum Ordinis te apostolska pobudnica sv. Ivana Pavla II. Pastores dabo vobis. Voditelj je zaključio da je za svakog svećenika odanost Mariji izvor bogatih nadahnuća za njegovo ministerijalno svećeništvo te stoga, kako je to uvijek naglašavala i naglašava katolička tradicija i veliki svetački likovi Crkve, u njihovu slučaju također trajno vrijedi: “O Mariji nikad dosta!“.

Uz razmatranja i svakodnevno slavljenje mise, svi su svećenici zajedno s voditeljem, ujutro, u podne i navečer molili Službu časova. U srijedu 18. rujna navečer obavili su zajednički Križni put na bistričkoj Kalvariji za koji su, kod pojedinih postaja, sami sudionici pripravili prikladna kraća razmatranja i molitve povezavši ih sadržajno s hodom hrvatskog naroda kroz njegovu tešku, ali Bogu i Katoličkoj Crkvi vjernu povijest. U četvrtak 19. rujna navečer u kapelici Sv. Petra obavili su zajednički sat euharistijskog klanjanja kojeg je animirao voditelj don Parlov. Duhovne vježbe zahvršile su u petak 20. rujna zajedničkom zahvalnom misom. Na koncu duhovnih vježbi uime vojnog ordinarija mons. Jure Bogdana, njegovih vikara za pastoral MUP-a i MORH-a te svih nazočnih svećenika, sudionika ovih duhovnih vježbi, don Mladenu Parlovu srdačno je zahvalio generalni vikar Vojnog ordinarijata don Marko Medo.

Svi oni koji su sudjelovali na ovim duhovnim vježbama pri bistričkom svetištu imali su prigodu da se, obnovljenih snaga, otvore  nadahnućima Duha Svetoga kako kroz razmatranja koja su slušali, tako i u zajedničkoj i osobnoj molitvi te da na taj način, između ostalog,  u svoj život i u svoje djelovanje ponesu i učine svojom vlastitom molitvom i stihove hrvatskog pjesnika Dragutina Domjanića posvećene Majci Božjoj i uklesane u zid bistričkog svetišta: “Dobra nam navek ostani, zmoli nam pri Sinu da od vsega zla obrani nas i domovinu.“

Voditelj ovih duhovnih vježbi prof. dr. don Don Mladen Parlov rođen je 1964. u općini Imotski. Nakon srednje škole upisao je teologiju u Splitu koju je završio 1990. Za svećenika je zaređen iduće godine. Magistrirao je duhovnost na Gregorijani u Rimu 1994. gdje je dvije godine kasnije i doktorirao. Postigao je i magisterij iz dogmatske teologije 1997. na istom sveučilištu. Od 1997. profesor je na Teologiji u Splitu. Po uspostavi KBF-a predaje razne predmete: Metodologija znanstvenog rada, Pneumatologija, Mariologija, Eshatologija, Povijest dogmi, Kristologija i Kršćanska duhovnost. Osim toga vodi seminare s područja povijesti kršćanske teologije i duhovnosti.

Prof. dr. don Mladen Parlov