Budi dio naše mreže
Izbornik

81. OBLJETNICA ROŽENJA I 2. OBLJETNICA SMRTI FRA LUCIJANA KORDIŠA

ćiroki Brijeg (IKA )

ćiroki Brijeg, 9. 6. 1995. (IKA) - U organizaciji Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i čporta Hrvatske Republike Hercegbosne, franjeva~kog samostana i gimnazije "Fra Dominik Mandiđ" obilježena je u ~etvrtak 8. lipnja, u franjeva~kom samostanu na

ćiroki Brijeg, 9. 6. 1995. (IKA) – U organizaciji Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i čporta Hrvatske Republike Hercegbosne, franjeva~kog samostana i gimnazije “Fra Dominik Mandiđ” obilježena je u ~etvrtak 8. lipnja, u franjeva~kom samostanu na ćirokom Brijegu, 81. obljetnica rošenja i 2. obljetnica smrti misionara, istaknutoga hrvatskog pjesnika, emigranta i profesora fra Lucijana Kordiđa.
Koncelebriranu misu za pokojnog fra Lucijana predvodio je fra Vendelin Kara~iđ. U književno glazbenom programu sudjelovali su ministar HR HB Jozo Mariđ, fra Iko Skoko, dr. ćimun Musa, Ante Lu~iđ, Krečimir ćego i zbor Glazbene čkole sa ćirokog Brijega. Stihove iz fra Lucijanove zbirke ~itala je Vesna Zovko.