Akcije „Kruha svetog Ante“ u vremenu koronavirusa

Poštujući mjere zaštite Civilnog stožera Republike Hrvatske, vodstvo, dobročinitelji, članovi i volonteri karitativne udruge franjevaca Bosne Srebrene „Kruh svetog Ante“ nastavili sa svojim djelovanjem u izvanrednoj situaciji širenja zaraze koronavirusa, kao i ublažavanja posljedica nedavnog potresa u Zagrebu.