Apostolski pohod Tajlandu i Japanu

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 27. studenoga 2019.