Bilješka o obredu pepeljenja na srijedu Pepelnicu

Bilješka Kongregacija za bogoštovlje i stegu sakramenata o srijedi Pepelnici, o obredu pepeljenja u vrijeme pandemije od 12. siječnja 2021.