Budi dio naše mreže
Izbornik

Bilješka o obredu pepeljenja na srijedu Pepelnicu

Vatikan (IKA)

Bilješka Kongregacija za bogoštovlje i stegu sakramenata o srijedi Pepelnici, o obredu pepeljenja u vrijeme pandemije od 12. siječnja 2021.

Kongregacija za bogoštovlje i stegu sakramenata

Prot. N. 17/21

Bilješka o srijedi Pepelnici
o obredu pepeljenja u vrijeme pandemije

Svećenik izgovara molitvu za blagoslov pepela te ga škropi blagoslovljenom vodom, ne govoreći ništa. Zatim, obraćajući se svima prisutnima, samo jednom izgovara formulu kako je naznačena u Rimskom misalu: „Obratite se i vjerujte u Evanđelje“ ili „Spomeni se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti”.

Zatim svećenik opere ruke, stavi masku na lice i posipa pepelom one koji mu prilaze ili, ako je potrebno, odlazi onima koji su ostali na svojim mjestima. Ništa ne govoreći, svećenik posipa pepeo po glavi svakog vjernika.

Iz Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, 12. siječnja 2021.

Robert kardinal Sarah
prefekt

✠ Arthur Roche
nadbiskup tajnik