Biskup Šaško održao predavanje na Teološkom simpoziju Međunarodnoga euharistijskoga kongresa

Sedmo plenarno predavanje u sklopu Teološkoga simpozija uoči početka Međunarodnoga euharistijskoga kongresa u subotu 4. rujna u Esztergomu u Mađarskoj održao je pomoćni zagrebački biskup mons. dr. Ivan Šaško pod naslovom „Euharistija kao sakrament pomirenja“.