Budi dio naše mreže
Izbornik

DRAŽBA SLIKA ZA CRKVU U BUDIMCIMA

Osijek (IKA )

Osijek, 27. 4. 1996. (IKA) - Dražba slika i kipova likovnih umjetnika i privatnih dobroeinitelja održana je 26. travnja u osjeekom caffe baru "Dall", a prihod je namijenjen nastavku gradnje župne crkve Presvetog Trojstva u Budimcima. Dražbu je priredio

Osijek, 27. 4. 1996. (IKA) – Dražba slika i kipova likovnih umjetnika i privatnih dobroeinitelja održana je 26. travnja u osjeekom caffe baru “Dall”, a prihod je namijenjen nastavku gradnje župne crkve Presvetog Trojstva u Budimcima. Dražbu je priredio Odbor za izgradnju crkve i posebni Odbor za prikupljanje umjetnina za izgradnju crkve u kojem su Osjeeani profesorica i muzejski savjetnik Branka Balen, muzeolog mr. sc. Vesna Buria, te mr. sc. Josip Gašparac, a pokrovitelj je bio saborski zastupnik Krunoslav Slabinac. Na dražbi su ponu?ena 33 djela slavonskih i drugih hrvatskih, veainom akademskih, umjetnika. Na dražbi su bili nazoeni, izme?u ostaloga, ?akovaeko-srijemski biskup koadjutor Marin Barišia i osjeeko-baranjski župan Branimir Glavaš. U sklopu dražbe recitirala je svoje stihove pjesnikinja Ljubica Kolaria-Dumia, a ugo?aju je pridonijela skupina tamburaša s kojima je nekoliko pjesama izveo i Krunoslav Slabinac.
Župa Budimci osnovana je 1994. godine za hrvatske katolike koji su u to pravoslavno selo došli, zamjenom svojih domova, iz Srijema. Tih više od stotinu obitelji, s ukupno oko eetiri stotine duša, zatražilo je stalnog sveaenika i žele prostor za bogoslužje. Sveaenieku službu vrši Petar Petrovia kojem su župljani kupili kuau u kojoj boravi i koji je uspio od dobroeinitelja skupiti noveana sredstva za temelje crkve u Budimcima i manje crkve u Poganovcima. Potporu u izgradnji crkava dali su i župani požeško-slavonski Anto Bagaria i osjeeko-baranjski Branimir Glavaš. Budimaeka župa je najmla?a, najmanja i najsiromašnija u ?akovaeko-srijemskoj biskupiji. To podrueje pripada jednoj biskupiji, dvijema županijama (požeško-slavonskoj i osjeeko-baranjskoj) i dvijema opainama.