Budi dio naše mreže
Izbornik

Izjava katoličkih novinara

Na Izjava katoličkih novinara

Na završetku dvodnevnog kolokvija “Crkveni dokumenti o obavijesnim sredstvima”, okupljeni katolički novinari dali su sljedeću izjavu:

“Katolički novinari na svom susretu u Zagrebu, 26. i 27. siječnja 1995. godine, izražavaju zajedničko uvjerenje da je u ovom trenutku života Crkve u Hrvata potrebno posebnu pažnju posvetiti navještaju Evanđelja i kršćanskih vrednota putem obavijesnih sredstava. Stoga Hrvatskoj biskupskoj konferenciji (HBK) i svoj katoličkoj javnosti upućuju slijedeću izjavu:
1. Crkva je u svojim dokumentima “Communio et progressio/Zajedništvo i napredak” i “Aetatis novae/Nadolaskom novoga doba” na tom području postavila visoke ciljeve. Treba ih ostvarivati i u nas u sadašnjim okolnostima. Radi toga Crkva mora za rad u medijima angažirati mnogo viče ljudi i uložiti viče sredstava nego do sada.
2. Crkva treba vlastita obavijesna sredstva, a treba i prisutnost u drugim, kako javnim tako i privatnim medijima.
3. Valja ojačati suradnju svih katolika koji djeluju na području medija: novinara, urednika, izdavača i znanstvenika. Aktualna je potreba udruživanje katoličkih izdavača, kako bi se unaprijedila kvaliteta i povećala naklada katoličkoga tiska. Tome mogu pomoći dobro organizirani tjedni katoličkog tiska za koje se treba brinuti Odbor za medije pri HBK, uz suradnju katoličkih društava.
4. Katolički radio otvara velike mogućnosti žive komunikacije među vjernicima iz različitih dijelova nače domovine i promicanja kršćanskih vrednota u javnosti. Potrebno mu je osigurati, uz kvalitetan program, i trajne izvore financiranja.
5. Potrebno je unaprijediti radio-televizijsku proizvodnju katoličkih programa radi suradnje s HRT-om i privatnim radijskim i televizijskim kućama koje se osnivaju.
6. Da bi se uspostavio što bolji odnos Crkve sa svim obavijesnim sredstvima, valja što prije uvesti referente i urede za medije pri HBK i barem pri pojedinim metropolijama i većim biskupijama.
7. Da bi se unaprijedilo djelovanje vjernika u medijima potrebno je stvoriti sustav promicanja izobrazbe katoličkih novinara; uvođenjem medijskoga odgoja na Katolički bogoslovni fakultet, na visoke teološke škole, posebno na institute za teološku kulturu laika kao i u sve ostale katoličke škole, tečajevima za mlade novinare i stipendijama za studente. Predlažemo i pokretanje kolegija na kojem bi se sadržaji crkvenih dokumenata približili studentima na Studiju novinarstva Fakulteta političkih znanosti Zagrebačkoga sveučilišta.
8. Kako se svaka komunikacija mora događati “per modum recipientis/na način primatelja”, potrebna su znanstvena istraživanja koja bi pomogla da Crkva u svom navještaju odgovori pravim potrebama i mogućnostima primatelja medijske poruke. Stoga predlažemo da HBK osnuje institut koji bi vršio društvena istraživanja, posebno pod vidom duhovnih potreba ljudi.
9. Crkvenim poglavarima, njihovim uredima i svim crkvenim ustanovama katolički novinari upućuju apel da budu susretljivi prema novinarima i medijima kad im se obraćaju radi informacija i suradnje, pa i prema onima koji su naoko manje utjecajni”.