Budi dio naše mreže
Izbornik

KATOLIĐKI SEMINAR "MIR" (MOLITVA I RIJEĐ)

Zadar (IKA )

Zadar, 12. 6. 1995. (IKA) - Pod geslom "Ne boj se! Samo vjeruj!" prof. dr. Tomislav Ivan~iđ, sveđenik i profesor na Katoli~kom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, održao je od 9. do 11. lipnja, katoli~ki seminar "MIR" (molitva i rije~), a u organizaciji žu

Zadar, 12. 6. 1995. (IKA) – Pod geslom “Ne boj se! Samo vjeruj!” prof. dr. Tomislav Ivan~iđ, sveđenik i profesor na Katoli~kom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, održao je od 9. do 11. lipnja, katoli~ki seminar “MIR” (molitva i rije~), a u organizaciji župa zadarskog dekanata predvošene dekanom don Ivanom Mustađem. Na seminaru se svakodnevno okupljalo oko 1300 sudionika, mešu kojima je povremeno sudjelovao i zadarski nadbiskup Marijan Oblak i nadbiskup koadjutor Ivan Prenša.