Budi dio naše mreže
Izbornik

KOREJSKE REDOVNICE ZAHTIJEVAJU VIŠE PRAVA ZA ŽENE

Seoul (IKA )

Seoul, 21. 10. 1995. (IKA) - Redovnieke poglavarice i katolieke žene u Koreji održale su nedavno zajednieki skup, na kojemu su raspravljale o položaju i ulozi žene. U priopaenju za javnost, koje je objavljeno nakon skupa, smatra se da Katolieka Crkva t

Seoul, 21. 10. 1995. (IKA) – Redovnieke poglavarice i katolieke žene u Koreji održale su nedavno zajednieki skup, na kojemu su raspravljale o položaju i ulozi žene. U priopaenju za javnost, koje je objavljeno nakon skupa, smatra se da Katolieka Crkva treba više raeunati na žene, kojima se više ne smiju uskraaivati odgovorne službe, posebno zato što su gotovo 70% katolika u Južnoj Koreji žene. “Koreanska Crkva mora se više interesirati za žene i njihove probleme”, kaže se u priopaenju, te se istiee kako se to ne treba shvatiti kao sukobljavanje s interesima muškaraca, nego kao zaštitu nedjeljivoga ljudskog dostojanstva.