Budi dio naše mreže
Izbornik

KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA U DUBROVNIKU

Dubrovnik (IKA )

Dubrovnik, 3. 4. 1995. (IKA) - Od Gluhe nedjelje, 2. travnja, do subote pred Cvjetnicu, 8. travnja, u dubrova~koj se katedrali održava korizmena duhovna obnova. Voditelj ovogodičnje korizmene obnove je dr. Ivan Šavar, profesor sarajevske teologije (koja

Dubrovnik, 3. 4. 1995. (IKA) – Od Gluhe nedjelje, 2. travnja, do subote pred Cvjetnicu, 8. travnja, u dubrova~koj se katedrali održava korizmena duhovna obnova. Voditelj ovogodičnje korizmene obnove je dr. Ivan Šavar, profesor sarajevske teologije (koja sada djeluje u Bolu na Bra~u). Susreti u katedrali po~inju moljenjem krunice i litanija, potom slijedi misa, a nakon toga duhovni program “Glazba i rije~”. Na Gluhu nedjelju tema propovijedi bila je “Ćidovi ponovno pograbiče kamenje da ga kamenuju” (Iv 10,31), a za danas je najavljena propovijed “Pa ako me otac i mati ostave, Gospodin đe me primiti” (Ps 27,10). Do kraja duhovne obnove teme su propovijedi: “Nitko ne može dođi k meni, ako ga ne privu~e moj Otac koji me posla” (Iv 6,44), “Blago onom koga ti pou~avač, Gospodine” (Ps 94,12), “Kažem vam, ako ovi učute, kamenje đe vikati”, “Bože moj, Bože moj, začto si me ostavio”, te posljednjeg dana obnove “Sa svih strana put mi je zagradio, sve staze moje u tminu zavio” (Job 19,8).
U glazbenom dijelu obnove sudjeluje VIS “Veritas”, Mječoviti katedralni zbor, Dje~ji mječoviti zbor Umjetni~ke čkole Luke Sorko~eviđa, Dje~ji zbor crkve sv. Mihajla iz Lapada, klapa “Linšo” i zbor mladih “Ihthys” župe sv. Petra na Boninovu u Dubrovniku.