Križ je most između prošlosti i budućnosti

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji, Završna misa 52. Međunarodnog euharistijskog kongresa, Budimpešta, 12. rujna 2021.