Budi dio naše mreže
Izbornik

LJUBLJANA: ME?UNARODNI SIMPOZIJ O BIBLIJI

Ljubljana (IKA )

Ljubljana, 21. 9. 1996. (IKA) - Od 17. do 20. rujna ove godine održan je me?unarodni simpozij o interpretaciji Svetoga pisma prilikom sveeanog predstavljanja novog slovenskog prijevoda cijeloga Svetog pisma. Simpozij je održan pod pokroviteljstvom Slo

Ljubljana, 21. 9. 1996. (IKA) – Od 17. do 20. rujna ove godine održan je me?unarodni simpozij o interpretaciji Svetoga pisma prilikom sveeanog predstavljanja novog slovenskog prijevoda cijeloga Svetog pisma. Simpozij je održan pod pokroviteljstvom Slovenske akademije znanosti i umjetnosti a u suradnji s lzraelskom akademijom znanosti i humanistiekih znanosti (Jeruzalem), Sveueilištem u Ljubljani i u Mariboru, s Teološkim fakultetom u Ljubljani, sa Sjedinjenim biblijskim društvom (London), Katoliekom biblijskom federacijom (Stuttgart) i drugim znanstvenim organizacijama.
Predsjednik organizacijskog odbora me?unarodnog simpozija bijaše prof. dr. Jože Krašovec koji je ujedno bio glavni koordinator novog prijevoda Svetog pisma na slovenski jezik.
Simpozij su 17. rujna uveeer sveeano otvorili pozdravnim govorima Janez Drnovšek, predsjednik vlade Republike Slovenije; msgr. Alojzij Šuštar, ljubljanski nadbiskup; France Bernik, predsjednik Slovenske akademije znanosti i umjetnosti; Joel Šer, veleposlanik Države lzrael te Jože Krašovec. Janez Drnovšek je istaknuo važnost Svetoga pisma u sklopu svjetske i europske povijesti. Radni dio Me?unarodnoga simpozija razvijao se kroz tri dana u tri dvorane, u Cankarjevu domu, na slovenskom i svjetskim jezicima (engleski, njemaeki, francuski). Ukupno je na simpoziju održano 72 predavanja. Predavaei su bili vrhunski biblijski struenjaci iz cijeloga svijeta (ponajviše iz Slovenije, Austrije, Njemaeke, Francuske, Nizozemske, skandinavskih zemalja, Izraela, Poljske, Hrvatske, USA, Kanade, Afrike…). Obra?eni su razni vidici prijevoda Svetoga pisma na jedan narodni jezik, njeno ukorijenjenje u narodu, u književnosti, u umjetnosti.
Drugi dan održavanja simpozija bio je posveaen predstavljanju novoga slovenskog prijevoda Svetoga pisma. Predavaei – profesori teološkog i filozofskog fakulteta u Ljubljani i drugdje): Jurij Bizjak, Kajetan Gantar, Milan Holc i Jože Krašovec osvijetlili su razne vidove prevo?enja Svetoga pisma. Željeli su stvoriti toean prijevod, vjeran hebrejskom, aramejskom i grekom izvorniku a ujedno u lijepom i ispravnom suvremenom slovenskom jeziku.
Iz Hrvatske na simpoziju su govorili: Stipe Botica, dekan Filozofskog fakulteta Sveueilišta u Zagrebu, o Bibliji i hrvatskoj kulturnoj tradiciji; Adalbert Rebia, Katolieki bogoslovni fakultet, o povijesti hrvatskih prijevoda Svetoga pisma; Nikola Hohnjec, KBF, o Matiji Vlaeiau lliriku, Antonija Zaradi Kiš, sa Staroslavenskog instituta, o prijevodu Staroga zavjeta u hrvatskom glagolizmu. Drugi dan simpozija, 18. rujna, uveeer sudionicima je uprilieen kulturno-duhovni program: koncert duhovne glazbe.
Treai dan, 19. rujna uveeer bila je sveeana promocija novog prijevoda Svetoga psima na slovenski jezik te otvaranje izložbe pod naslovom “Biblija u Sloveniji” u Nacionalnoj galeriji.