Napreduju radovi na obnovi crkve sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu

Od kraja rujna 2021. traju radovi na provedbi mjera obnove i zaštite župne crkve sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu koja je neupotrebljiva zbog oštećenja nastalih u potresima u ožujku i prosincu 2020. godine, objavljeno je na župnoj stranici.