Budi dio naše mreže
Izbornik

Napreduju radovi na obnovi crkve sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu

Zagreb (IKA)

Od kraja rujna 2021. traju radovi na provedbi mjera obnove i zaštite župne crkve sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu koja je neupotrebljiva zbog oštećenja nastalih u potresima u ožujku i prosincu 2020. godine, objavljeno je na župnoj stranici.

Dosad su statički su konsolidirani oštećeni dijelovi nosivih, bočnih zidova crkve. U njih su ugrađena i injektirana kosa ukrižena sidra dužine do 120 centimetara te dugačka štapna sidra dužine 2.5 do 6 metara. Sidrima od 2.5 metra povezani su bočni zidovi i portalni zid crkve. Tako je učvršćen portalni zid koji je potresom najviše statički destabiliziran.

U tavanskom dijelu portalne fasade ugrađena je u prosincu čelična prostorna konstrukcija koja osigurava gornji dio fasade, najoštećeniji dio crkve, koji se počeo odvajati od korpusa crkvene zgrade.

U tavanskom dijelu su također ugrađene statičke ukrute, čelične konstrukcije, koje na tri mjesta povezuju zapadni i istočni fasadni zid crkve.

S gornje strane svodova počela je posljednjih dana ugradnja karbonskih mreža koje će učvršćivati svodove, stabilizirati njihovu nosivost i sanirati nastale pukotine na svodovima. Iste će se karbonske mreže ugrađivati i s donje strane svodova.