Budi dio naše mreže
Izbornik

Objavljen 26. broj Svjedoka

Split (IKA)

Iz tiska je izišao novi, 26. broj Svjedoka, godišnjaka Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije.

Prepoznatljiv po svojoj strukturi i standardnim rubrikama, Svjedok na 152 stranice donosi mnoštvo novih sadržaja i korisnih materijala znanstvene, stručne, dokumentarne i praktične vrijednosti. Dvije su glavne teme koje obilježavaju ovaj novi broj, a koje su ujedno bile i sadržaji nadbiskupijskih stručnih skupova za vjeroučitelje: „Katolički vjeronauk u korelaciji s Fizikom“ i „Prenošenje vjere mladima danas“.

U uvodniku, koji potpisuje uredništvo, ističe se kako je katolički vjeronauk sadržajno, komunikacijski i metodički jedan vrlo suvremen školski predmet, što potvrđuju i sadržaji objavljeni u ovom novom broju Svjedoka.

U rubrici Stručno usavršavanje objavljena su cjelovita predavanja s nadbiskupijskih stručnih skupova za vjeroučitelje. Prvi stručni skup bio je posvećen korelaciji Katoličkog vjeronauka i Fizike. Upravo članci o odnosu vjere i znanosti, o prirodoslovno-znanstvenom pristupu postanka svijeta i čovjeka, o komplementarnosti fizike i metafizike, o primjeni znanstvenih saznanja u nastavi vjeronauka govore u prilog tome koliko je vjeronauk sadržajno suvremen predmet otvoren znanstvenim spoznajama. Drugi stručni skup bio je posvećen temi prenošenja vjere mladima danas u svjetlu održane Biskupske sinode o mladima. Objavljeni radovi govore u prilog tome koliko je katolički vjeronauk komunikacijski suvremen predmet, jer se želi približiti mladima, upoznati ih i prihvaćati, slušajući njihova iskustva i uvažavajući njihova mišljenja.

Rubrika Statistika donosi podatke o pohađanju vjeronauka na području Splitsko-makarske nadbiskupije u osnovnim i srednjim školama. U 2019./2020. školskoj godini nastavu vjeronauka u osnovnim školama pohađa 94,68%, a u srednjim školama 93,42% učenika. Raduje nas vrlo visoki postotak djece i mladih koji, po slobodnom izboru, upisuju Katolički vjeronauk u školi, ali nas i žalosti višegodišnje porazno opadanje broja učenika u našim školama, ne samo u našoj nadbiskupiji nego i u cijeloj Domovini. U istoj rubrici nalazi se i popis vjeroučitelja pripravnika te popis vjeroučitelja koji su kroz proteklu školsku godinu položili stručni ispit. Slijedi pregledan raspored vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama. Radi se o podacima koji imaju važnu dokumentarnu i arhivsku vrijednost.

U redovitoj rubrici Kateheze objavljeno je nekoliko oglednih vjeronaučnih modela za osnovnu i srednju školu koji mogu svim vjeroučiteljima biti od velike koristi u praktičnom pripremanju nastave. Dodatna vrijednost ovih modela jest i u tome što od ove godine uključuju elemente vrednovanja u svjetlu naputaka aktualne kurikularne reforme. I samo letimičan pogled na ove ogledne vjeronaučne modele pokazuje koliko je katolički vjeronauk i metodički suvremen školski predmet koji respektira i implementira sve strateške smjernice kurikularne reforme, kao što su: ishodovno planiranje i izvođenje nastave, naglasak na aktivnostima učenika i vrednovanje učeničkih postignuća i nastavnog procesa.

U rubrici Učenici s teškoćama u razvoju mogu se pročitati izvješća o primanju sakramenata djece s teškoćama u razvoju, kao i upečatljiva svjedočanstva roditelja te djece koja čitatelje ne mogu ostaviti ravnodušnima.

U rubrici Događaji nalaze se širi osvrti na neka važnija događanja u organizaciji Katehetskog ureda, a u rubrici Razmišljanja niz edukativnih i kritičkih priloga od strane samih vjeroučitelja o suvremenim temama koji su obilježeni njihovim iskustvenim izričajem. Zadnja rubrika donosi kroniku rada Katehetskog ureda kroz prošlu školsku godinu te kalendar rada za tekuću godinu. Svi su tekstovi popraćeni i obogaćeni brojnim fotografijama te vrijednim likovnim radovima učenika iz više natječaja koje je pokrenuo i organizirao Katehetski ured.

Ključne riječi:
Objavljen 26. broj Svjedoka