Budi dio naše mreže
Izbornik

ODLIEJA BISKUPU AIRILU KOSU

?akovo (IKA )

?akovo, 8. 7. 1996. (IKA) - ?akovaeko-srijemski biskup Airil Kos odlikovan je Redom kneza Trpimira s ogrlicom, redom Danice hrvatske i Spomenicom domovinske zahvalnosti. Visoka odlieka biskupu Kosu urueio je osobni izaslanik predsjednika Tu?mana i dopre

?akovo, 8. 7. 1996. (IKA) – ?akovaeko-srijemski biskup Airil Kos odlikovan je Redom kneza Trpimira s ogrlicom, redom Danice hrvatske i Spomenicom domovinske zahvalnosti. Visoka odlieka biskupu Kosu urueio je osobni izaslanik predsjednika Tu?mana i dopredsjednik Sabora RH Vladimir Šeks u Crvenom salonu biskupskog dvora u ?akovu u nedjelju, 7. srpnja. Sveeanosti dodijele odlieja nazoeni su bili, uz mnoštvo uzvanika iz crkvenog, politiekog i društvenog i života, i apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giulio Einaudi i ?akovaeko-srijemski biskup koadjutor Marin Srakia.
Predajuai odlikovanja biskupu Kosu Vladimir Šeks je istaknuo njegove zasluge za dugogodišnje djelovanje u održavanju nacionalne svijesti hrvatskog naroda, te njegove zasluge u borbi za slobodu i samostalnost domovine. Zahvaljujuai se na urueenim mu odliejima ?akovaeko-srijemski biskup Airil Kos je, pored ostalog, rekao: “Ova odlieja nisu samo priznanja meni, vea i eitavoj ?akovaeko-srijemskoj biskupiji koja je trenutaeno u iznimnom položaju i živi u išeekivanju potpunog provo?enja mirne reintegracije”.