Budi dio naše mreže
Izbornik

OSNOVANA "MREĆA" ZA CRKVENU I DRUćTVENU OBNOVU ćVICARSKE

Bern (IKA )

Bern, 6. 5. 1995. (IKA) - Deset krčđanskih udruženja i skupina u ćvicarskoj, mešu kojima najviče katoli~kih, udružili su se u "Mrežu otvorenih čvicarskih Crkava" (NOKS). Ta novonastala mreža, kojoj pripada gotovo 300.000 osoba, odrešuje se kao "proro~k

Bern, 6. 5. 1995. (IKA) – Deset krčđanskih udruženja i skupina u ćvicarskoj, mešu kojima najviče katoli~kih, udružili su se u “Mrežu otvorenih čvicarskih Crkava” (NOKS). Ta novonastala mreža, kojoj pripada gotovo 300.000 osoba, odrešuje se kao “proro~ka, sestrinska i ekumenska Crkva”, kako je istaknuto na Osniva~koj skupčtini u Oltenu. Osnovni zadatak Mreže je crkvena i dručtvena obnova ćvicarske. Cilj udruženja je osim toga pružiti bolju priliku evanšeoskom poslanju Crkve u dručtvu.