Papa: Odgovoriti na izazove Latinske Amerike

Na početku prvoga zasjedanja opće skupštine Vijeća biskupskih konferencija zemalja Latinske Amerike (CELAM), koja se održava u Tegucigalpi, u Hondurasu, pročitan je 14. svibnja pozdrav pape Franje, koji je poslao po svojemu državnom tajniku kardinalu Pietru Parolinu.